Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, magisterský program rehabilitace, obor rehabilitační a psychosociální péče (Mgr.). Sociálně psychologický výcvik, Katedra psychologie a speciální pedagogiky ZSF JČU

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, bakalářský program ošetřovatelství (Bc.)

 

Odborné kurzy, semináře a další vzdělávání:

Studium NLP, Mgr. Ján Michalička a Bc. Marie Michaličková, Success Empire Ltd., mezinárodní Asociace NLPEA – Certifikovaná Praktikantka NLP

Výcvik Kouč osobního rozvoje – Mgr. Markéta Hamrlová, PhD., akreditace AKOR – Certifikovaná Koučka osobního rozvoje

Certifikovaný kurz ACCESS BARS®  _  Praktik Access Bars®, Adriana Těšínská, společnost Access Consciousness

Rodič jako pozitivní kouč – Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná

Sebezkušenostní komplexní výcvik technik rozvoje osobnosti Posilovna mysli – Mgr. Markéta Hamrlová, PhD., akreditace AKOR

Bachovy esence – Bach Introductory Seminar – 1. a 2. stupeň, Dr. Katarina Michel, BFRP, mezinárodní certifikované vzdělávání BIEP 

Pozitivní psychologie pro odborníky, PhDr. Michaela Peterková, akreditovaný kurz MŠMT

Kurz pro rodiče s dětmi – Odemykání dětského potenciálu – Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná

Výchova Nevýchovou – Mgr. et Mgr. Katka Králová, akreditovaný kurz MŠMT pro rodiče, učitele a opatrovníky

Cesta zpátky k sobě – Mgr. Lucie Königová

Mozek, paměť a neurální reprezentace okolního světa – MUDr. Karel Ježek, PhD.

Professional Life Coach Certification Course – Natalie Rivera, President Transformation Services, Inc. 

Integrative Wellness Coaching – Libby Seery, CPD Accredited Activity

Komunikační zlozvyky a chyby – PhDr. Michaela Peterková

Diplomovaný kurz NLP –  Mgr. Ján Michalička a Bc. Marie Michaličková, Success Empire Ltd., mezinárodní Asociace NLPEA

Flower remedies – Bachovy květové esence, Deborah Casey

Přehled psychických poruch – PhDr. Michaela Peterková  

Praktická psychosomatika – Ing. Vojtěch Lust

Emoce a jak s nimi pracovat – MUDr. Radkin Honzák

Mindfulness I: Jak zlepšit svou pozornost a zachovat si nadhled – Ing. Marek Vich

Psychika a zdravotní problémy – MUDr. Radkin Honzák

Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku – Mgr. Michal Dubec

Psychosomatická diagnóza funkční poruchy – MUDr. Radkin Honzák

Syndrom vyhoření – MUDr. Radkin Honzák

Společenská odpovědnost a etika v podnikání – Sylvie Formánková 

 

error: Content is protected !!
Don`t copy text!