POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Zajímá vás, co znamená pozitivní psychologie a hlavně v čem pomůže vám? Pozitivní psychologie se zabývá především tím, JAK ZE ŽIVOTA ZÍSKAT CO NEJVÍC DOBRÉHO a JAK ZÍSKAT ODOLNOST NA HORŠÍ ČASY. Obojí má vést k tomu, aby člověk v životě prosperoval. Více se o pozitivní psychologii dozvíte zde …

Jak vám mohou konzultace s využitím metod pozitivní psychologie pomoci?

Pozitivní psychologie vás nasměruje k rozvoji vašich vnitřních sil a udržitelné životní spokojenosti

Budeme se zabývat pozitivními, ale i negativními emocemi, smysluplností, mezilidskými vztahy, optimismem, flow, mindsetem, postoji a dalšími zajímavými tématy, jako jsou požitky versus prožitky, empatie, tolerance, naděje, radost, vděčnost, pokora a lidské ctnosti, například statečnost, spravedlnost, štědrost a jiné.

***

Naučíte se, jak nemyslet stále jenom na to, co nefunguje. Naučíte se pozitivnímu a nadějnému myšlení i schopnosti odpouštět.

Vybudujete si zásobu psychické pohody (psychický kapitál) na horší časy. 

Štěstí je stav mysli, který záleží jen na našem rozhodnutí. Nespočívá v absenci problémů, ale ve schopnosti se s nimi vnitřně vyrovnat. Poznáte, jak si doplnit štěstí a zvýšit pocity osobní pohody.

***

Porozumíte svým kladným stránkám a poznáte své ctnosti. Silné stránky a ctnosti fungují jako nárazník proti neštěstí a duševním poruchám a mohou být klíčem k vytváření odolnosti. Ocitnete-li se v životě ve slepé uličce, která skýtá jen málo pomíjivých radostí, minimum požitků a postrádá smysl, existuje cesta ven. 

Dojdete cestou sebeuvědomování ke zdravému sebevědomí. Přestanete o sobě pochybovat a začnete si více věřit, zvýšíte vaše sebehodnocení a sebedůvěru. Budete znát své přednosti a slabiny, budete věřit svým schopnostem, dokážete projevit své názory a žít podle svých hodnot. Budete mít rádi sami sebe. 

***

Opravíte si nezdravé postoje (například zevšeobecňování, nezvládání, méněcennost, absolutní požadavky a hroznění, např. všichni se na mě vykašlou, na to nemám, to je dneska děs apod). Různé okolnosti a události na nás působí přímo – jsou zprostředkovány našimi přesvědčeními. Na okolnosti vliv nemáme, ale na přesvědčení máme velký vliv. Pomocí metod pozitivní psychologie můžeme odhalit škodlivá přesvědčení a opravit je. Nahradíme mnoho toxických emocí emocemi zdravými a celkově tak pomůžeme vaší spokojenosti a odolnosti. Prožitky, které vyvolávají pozitivní emoce, negativní emoce rychle rozpouštějí. 

***

Poznáte, jak souvisí vděčnost s psychickou pohodou a jak ji povzbudit. Spokojenost, lepší vztahy, vyšší sebehodnocení a méně negativních emocí patří mezi zisky lidí, kteří umějí být vděční.

Budete umět udělat radost sami sobě, naučíte se laskavosti k sobě samým i ke svým dětem.

Dovedete se se svými dětmi více užívat, vnímat každou chvilku s nimi a být za ni vděční. 

***

Naučíte se optimalizovat svůj den. Ujasníte si věci, které jsou pro vás důležité. Skutečně důležitým věcem věnujeme někdy velmi málo času. Důsledkem je postupně narůstající frustrace a pocit nesmyslnosti.  

Naučíte se užívat si v životě i malé věci. Jednou se podíváte zpět a uvědomíte si, že to byly velké věci …

Poznáte, jak si rozsvítit a obohatit svůj život. 

***

Společně najdeme vaše nejlepší já a pozitivní scénář, který se, když využijete své schopnosti a budete se snažit, může reálně splnit. Myšlení zaměřené hlavně na dosahování cílů a využívání schopností znamená větší úspěšnost a hlavně spokojenost, a to i v nepříznivých podmínkách. Člověk má silnou nevědomou tendenci směřovat k tomu, co si myslí.

Naučíte se dovednost, jak si udržet pozitivní přístup mezi negativními lidmi.

***

Získáte tak LEPŠÍ POCIT ZE ŽIVOTA.

 

Máte ve svém životě místo na trochu víc spokojenosti a psychické odolnosti? Chcete zlepšit kvalitu života a pomoct při zdolávání životních úskalí i drobných krizí všedního dne? Chcete rozvíjet své silné stránky a ctnosti? Chcete i v našem náročném světě přežít a prosperovat? Chcete dostat do života radost, smysl, důvěru a odolnost? 

Těšíte se na novou cestu? Směrem k pozitivním změnám vykročte zde …

error: Content is protected !!
Don`t copy text!