NAJÍT KLÍČ K POHODOVÉ KOMUNIKACI A HARMONICKÝM VZTAHŮM

Zlepšíte komunikaci ve všech oblastech, s různými lidmi i se sebou samými. Naučíte se, jak rozpoznat způsoby přijímání informací na základě smyslového vnímání, jak pozorně naslouchat a pozorovat druhé lidi. Jak vést jemnou formou druhé lidi ke vzájemnému porozumění anebo jak odstranit komunikační bariéry s dětmi, s partnerem, s rodiči, s nadřízeným nebo podřízenými.

Získáte představu, co se odehrává v hlavě druhého člověka, se kterým komunikujete, a jakým způsobem přemýšlí. Budete umět lépe reagovat na změny, nové situace a příležitosti. Hádky, neshody, nenávist, žárlivost, lpění vymizí. 

Naučíte se, jak navázat harmonické vztahy. Dozvíte se zlatá pravidla a klíče k pohodové komunikaci.

Pomohu vám zlepšit komunikaci s dětmi a dospět k vzájemnému porozumění. Staňte se dobrým rodičem a užívejte si láskyplného vztahu s vašimi dětmi a rodinou. 

Schopnost účinně komunikovat závisí do velké míry na vaší schopnosti používat SÍLU VAŠÍ MYSLI.

error: Content is protected !!
Don`t copy text!