Jak si ZAPAMATOVAT nákup, seznam věcí na dovolenou, své denní plány anebo jména?

Existují lidé, kteří si dokážou zapamatovat přesné pořadí balíčku 52 po sobě jdoucích hracích karet za dvě minuty. Dokážou si pamatovat velké množství zdánlivě nijak nesouvisejících čísel, pojmů či jmen. Vypadá to skoro jako kouzelnický trik, ale žádná kouzla to nejsou. Jejich tajemství spočívá v něčem úplně jiném. Ví totiž, jak pracovat s pamětí.

Pokračovat ve čtení →

Jak se naučit ODOLAT CHUTI (nejen) na sladké?

Odhalte tajemství (ne)hubnutí

Jak se naučit ODOLAT CHUTI (nejen) na sladké? Jak se NEPŘEJÍDAT? Jak TRVALE ZHUBNOUT?

V životě existuje mnoho situací, kdy si přejeme vypadat štíhlejší a krásnější. Saháme k různým možnostem, které nám současná doba nabízí. Ze všech stran na nás útočí reklamy a my neváháme dát velké množství peněz za doplňky na hubnutí i zázračné diety, které většinou fungují jen krátkodobě. Kdyby skutečně všechny přípravky a diety fungovaly tak, jak slibují, nebyl by kolem nás jediný obézní člověk.

Jsme naučení u všeho (včetně nemocí) řešit následky, ale PRAVÁ PŘÍČINA je na počátku vždy V NAŠÍ HLAVĚ.

Pokračovat ve čtení →

Jak mít LEPŠÍ DEN? Jak si vytvořit zásobu psychické pohody?

Jak si pomoci k převaze pozitivních emocí, k psychické pohodě a dobrému pocitu ze života?

Stává se vám, že když se za den několik věcí podaří a jedna ne, tak stále večer máte tendenci přemýšlet nad tou jednou, která se nepodařila? Nebo že vnímáte na škole, práci, na životě … jenom to špatné? Den blbec, stejně jako každý jiný?

Mám pro vás jeden báječný tip 😊

Pokračovat ve čtení →

Moc a síla MYŠLENKY: jak myšlenky ovlivňují každou buňku v našem těle

VŠECHNY BUŇKY NAŠEHO TĚLA JSOU OVLIVŇOVÁNY MYŠLENKAMI 

Všichni víme, že tělo, mysl a duše je jeden propojený systém. Vztah mezi nimi má přímou souvislost. Tělesná nemoc není ničím jiným než disharmonií mezi tělem, duší a myslí = tzn. soulad mezi duší, myslí a tělem je předpokladem našeho zdraví. Nemoc také není jen přítomnost něčeho špatného (například bakterií či virů), ale také nepřítomnost něčeho dobrého (například štěstí a spokojenosti).

Přesto však u různých diagnóz slýcháme „s tím nic nenadělám“ nebo „to máme v rodině“. Málokdo ale ví, že DNA a geny nejsou ti, kteří přímo řídí naše životní procesy.

Pokračovat ve čtení →

Co mají společného děti a hladina alfa?

Předškolní děti tráví většinu svého času v mírném transu. Mají velkou představivost a odehrává se jim v hlavě spousty kouzelných příběhů.

Jejich mozek funguje na nízkých vlnových frekvencích alfa a theta (na rozdíl od nás dospělých, kdy většinu času pobýváme na frekvenci beta), což jim umožňuje ponořit se do jejich vlastního světa a do nějaké činnosti nebo hry – pobývat ve stavu flow.

Pokračovat ve čtení →

Proč potřebujeme osobní rozvoj?

Investice do našeho rozvoje a vzdělání je ta nejlepší investice, jakou můžeme udělat. Nemusíte se mnou ve všem souhlasit, můžete se však nad vším zamyslet …  

Většina lidí má v životě problémy a ubírá si tak ze svých životních radostí, protože už samotný způsob, jakým tito lidé o věcech přemýšlejí, a jejich názory, jim brání VZÍT SI TO NEJLEPŠÍ, CO ŽIVOT NABÍZÍ …

Pokračovat ve čtení →

Jak najít LÁSKU K SOBĚ? Nepřijímáme-li ve svém srdci sebe, nemůžeme ve svém srdci skutečně přijímat ani nikoho dalšího

Malé děti milují každičký kousek svého těla. Nestydí se, netrpí pocity viny a s ničím se neporovnávají. Všichni jsme byli kdysi takoví, ale v průběhu času jsme začali naslouchat ostatním, kteří se nás pokoušeli přesvědčit o tom, že nejsme dost dobří, že se to či ono nedělá, nesluší apod. V úplně nenápadných situacích, které jsme zažívali každý den, jsme ztratili důvěru a víru v sebe.

Pokračovat ve čtení →

Zdraví a emoce jako hlavní téma konzultací

Jak probíhají konzultace, kdy má klient opakované zdravotní potíže a potřebuje se poradit? Tuší, že mohou souviset s psychikou, ale neví si sám rady?

V běžných lékařských ordinacích (s výjimkou psychiatrie, psychoterapeutických praxí či psychosomatických ordinací a klinik) se řeší především tělesný stav člověka. Lékař zjistí základní údaje o nemocném, tělesně ho vyšetří, provede nezbytná laboratorní, funkční a zobrazovací vyšetření, stanoví diagnózu  nemoci a naordinuje léčbu. Tyto úkony je třeba provést v omezeném čase, který je v neposlední řadě ovlivněn počtem čekajících pacientů v čekárně.

Ke konzultacím s podezřením na psychosomatické potíže přichází klient, který již prošel zdravotnickým zařízením, je vyšetřen, má stanovenou diagnózu své nemoci a je příslušným způsobem léčen. Nebo léčen není, v případě, že výsledek lékařského vyšetření neprokáže žádnou chorobu, přičemž tělesné potíže přetrvávají. Stává se, že pacientovi tento druh zdravotnické péče nestačí, trpí dál a leckdy mu už běžné zdravotnické zařízení nemá co nabídnout.

Pokračovat ve čtení →

Co je psychosomatika?

Bolí či zlobí Vás tělo a nevíte si s tím rady? Nenachází váš lékař příčiny bolestí nebo jiných zdravotních obtíží? Přetrvávají Vaše zdravotní problémy i přes intenzivní léčbu nebo se příznaky nemoci stále vracejí i po ukončení léčby? Pak to může znamenat, že Vaše tělo je moudré a bolí, aby Vás vyzvalo k řešení otázek týkajících se Vašeho života, vnitřního světa, rodiny, práce, zázemí …

Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy, a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodů na organizmus. Je nejstarší a zároveň moderní mezioborový přístup medicíny k péči o lidské zdraví, který se ve světě rozvíjí od 70. let 20. století. Podstatou tohoto přístupu je komplexní pohled na zdraví člověka. Na rozdíl od medicíny hlavního proudu se psychosomatika zabývá současně tělesnou medicínou i medicínou duše, je postavena na rozhovoru s klientem, a sleduje interakce tělesného a duševního zdraví v celém spektru nemocí napříč medicínou. 

Pokračovat ve čtení →

Odhalte tajemství koučinku

Zajímá vás, co je vlastně KOUČINK nebo kdo je kouč? Co se přesně skrývá pod tímto módním slovem? A co všechno koučink osobního rozvoje může řešit?

„Největší dobro, které můžete prokázat druhým, není podělit se o své bohatství, ale odhalit jim jejich vlastní.“ B. Disraeli

 Co je koučink?

V současné době neexistuje jednotná a přesná definice koučinku. Každá koučovací škola nebo autor publikace si vytváří svou vlastní definici koučinku (podle svého zaměření). V širším pojetí je koučink nová profese, životní filozofie a účinná metoda, která neuvěřitelně pomáhá a je možné ji využít ve VŠECH OBLASTECH našeho života, včetně výchovy dětí.

Pokračovat ve čtení →

Způsob našeho myšlení je zvyk a každý zvyk se dá změnit

Jedna z mála věcí, kterou můžeme v životě ovládat, je naše aktuální myšlení 

Naše mysl je neuvěřitelně silný nástroj, který můžeme používat tak, jak sami chceme. 
Sami si vybíráme, jestli máme pod kontrolou obsah své mysli, jestli ovládáme my ji anebo ona nás nás. 
Mnoho lidí to má bohužel a zbytečně naopak.

Pokračovat ve čtení →

error: Content is protected !!
Don`t copy text!