Bachova květová terapie & Bachovy esence

Bachova květová terapie je moderní, jemná a přírodní léčba, ke které se využívají Bachovy esence. Terapie je jedna z nejdůležitějších částí pro správný výběr esencí a pro jejich dokonalý účinek.

Ve 30. letech minulého století objevil anglický lékař, bakteriolog a homeopat Edward Bach přirozený, jednoduchý a lehce srozumitelný systém bez vedlejších účinků. Byl si jistý, že špatný fyzický stav je jen důsledkem nerovnováhy naší mysli. Dnes Bachovy květy pomáhají zvládat každodenní výzvy milionům lidí v mnoha zemích světa. Jsou připraveny z různých květů divoce rostoucích a nejedovatých bylin, rostlin, stromů nebo keřů.

Každá z 38 přírodních a bezpečných esencí působí určitým způsobem na naši psychiku a jejich správná kombinace jemně obnovuje vnitřní rovnováhu a emoční harmonii, a tím přináší rovnováhu mysli, těla i duše. Alternativní květová terapie je postavena na filozofii, že psychický stav člověka ovlivňuje stav tělesný. Tělo, emoce a myšlení jsou spojené nádoby a změnou jednoho vyvoláme vždy změnu u druhého. Tělesná nemoc není ničím jiným než disharmonií mezi tělem, duší a myslí, tzn. soulad mezi duší, myslí a tělem je předpokladem našeho zdraví.

Všech 38 květů pokrývá všechny stránky lidské povahy a také všechny nemoci související s negativním stavem mysli. Jsou podpůrným prostředkem při léčení veškerých onemocnění, mohou se ale také používat jako samostatná plnohodnotná metoda.

Bachovy esence mají ale ještě mnohem širší záběr, než dostat člověka z nejhoršího, poradit si se všemi strachy a bolestmi. Dokážou nás podpořit na cestě našeho osobního rozvoje, také díky nim si můžeme určit svůj životní směr, nenechat se odradit druhými, očekávat úspěch místo neúspěchu, poučit se z chyb, odpoutat se od minulosti, splnit si své sny a mnoho dalšího. S jejich pomocí může člověk doslova růst a rozvíjet svůj potenciál.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům.

Jejich působení je velmi jemné a mohou je bez obav užívat úplně všechny věkové kategorie – novorozená miminka, malé děti, těhotné a kojící ženy, řidiči, staří lidé. Esence jsou vhodné i pro zvířata.

Bachovy květy jsou čisté a naprosto bezpečné, nemají žádné vedlejší účinky, nejsou návykové a nelze se jimi předávkovat. Mohou ovlivnit pouze pozitivně. 

Působí především na emocionální rovině. Proto je možné, že dva lidé se stejnými potížemi, například alergií, budou ošetřeni rozdílnými esencemi. Anebo na stejnou situaci mohou dva různí lidé reagovat naprosto odlišně a prožívat úplně jiné emoce.

 

Esence působí jednoduše tak, že uzdravují individualitu člověka a neošetřují nemoc nebo její symptomy. Nenahrazují lékařskou péči, ale velmi vhodně ji doplňují a podporují. Mohou se tedy používat samostatně anebo v kombinaci s jakoukoliv lékařskou či jinou léčbou, včetně psychoterapeutické metody NLP s hypnózou. Pomáhají zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl, a tím i nastartovat obranyschopnost organismu.

Jejich cílem je podpořit člověka v jeho boji s nemocemi, a tím se oslovují jeho pocity (deprese, strach, úzkost, trauma, starosti, beznaděj, podrážděnost, zoufalství, netrpělivost apod.), které jsou překážkou v léčení. Různé negativní emocionální stavy mysli a nálady oddalují uzdravovací procesy a souvisí s příčinou nemocí a potíží.

„Nemoc je reakcí na poruchy. Jsou to dočasná selhání a neštěstí, a objevují se, když dovolíme jiným lidem zasahovat do smyslu našeho života a tím v nás vytvářet beznaděj, strach nebo lhostejnost.“ Dr. Edward Bach

Bachovy esence se využívají také v různých životních obdobích, kdy pociťujeme emoční vypětí a nevysvětlitelné stavy únavy, které v nás mohou rozvinout negativní emocionální postoje.

Květové koncentráty se mohou používat preventivně i v období vypětí a stresu. Vhodné jsou u lidí, kteří se cítí vyčerpaně a indisponovaně bez jakékoliv lékařské diagnózy. Mají zde neocenitelný přínos, protože nastolí vnitřní rovnováhu ještě dříve, než se zcela objeví fyzické příznaky.

Užívají se jak při dlouhodobých a hluboce zakořeněných problémech, tak při přechodných náladách a negativních stavech mysli, např. strach, nejistota, psychická i fyzická vyčerpanost, osamělost, stesk, beznaděj, panika, tréma, nedostatek sebedůvěry, vztek, nesoustředěnost, impulzivita, náladovost, pocit oběti osudu, přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních a mnoho dalších. Mohou pomoci i při krizových situacích, jako je rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, úmrtí a nemoc blízkého člověka, šok a následky šoku. Dále například při problémech s otěhotněním, při potížích ve vztazích s partnery nebo s dětmi, při špatné adaptaci na školku (školu) apod.

S Bachovými esencemi nedochází k potlačování negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka pro sebeuzdravení, a může se pak plně koncentrovat na boj s momentální nemocí nebo vypětím.

„Zdraví existuje, pokud se mysl a tělo nachází v perfektní vzájemné harmonii. Této harmonie musí být co nejdříve dosaženo, a až poté může začít uzdravování.“ Dr. Edward Bach

error: Content is protected !!
Don`t copy text!